ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2561

          ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30–10.00น. ที่ ลานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2อาคารขวัญทอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *